Plantomania – Music review

November 2015, Platomania

Kings of Lies is de naam van de nieuwe band rond Francis Kuipers, een Neder-lands / Engelse musicus en componist, die ook als schrijver en dichter werkzaam is. Kuipers is relatief onbekend in Nederland omdat hij al op jonge leeftijd Nederland verliet en zijn carrière tot nu toe aan de aandacht van de vaderlandse pers ontsnap-te. 
Hij is vooral in Italië bekend omdat hij daar sinds de zestiger jaren woont en werkt, meestal als tussenstop tijdens zijn vele reizen. Op die reizen, waar hij bijna alle con-tinenten van de wereld bezocht, verzamelde en bestudeerde hij etnische en experi-mentele muziek. Dit resulteerde in een nog altijd voortdurende interesse in geluid en muziek, een onderzoek waarvoor hij een uniek en uitgebreid archief van geluiden creëerde.
Enige jaren geleden keerde hij in verband met werkzaamheden terug naar Neder-land en dit beviel hem zo goed dat hij sindsdien enige maanden per jaar in Amster-dam verblijft. In 2014 leerde hij Sam Tjioe kennen en na een paar maal met elkaar gespeeld te hebben besloten ze tot het vormen van de band Kings of Lies, samen met drummer/percussionist Franc auf dem Brinke.